МОРЬГҮЙ

1. Унах унаагүй, явган: морьгүй явах (явган явах), морьгүй бол хөлгүйтэй адил, эмээлгүй бол дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (унах унаа, хэрэглэл байхгүй бол гар мухар гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Аз хийморьгүй, хувьгүй: морьгүй өдөр (азгүй өдөр).

морьгүй явах явган явах
морьгүй бол хөлгүйтэй адил, эмээлгүй бол морьгүйтэй адил унах унаа, хэрэглэл байхгүй бол гар мухар гэсэн санаа
морьгүй өдөр азгүй өдөр