морьгүй бол хөлгүйтэй адил, эмээлгүй бол морьгүйтэй адил
/ зүйр цэцэн үг /
унах унаа, хэрэглэл байхгүй бол гар мухар гэсэн санаа