ангилан хадах
тариа будааг өвс ногоог хэсэг хэсгээр нь хувааж хадах