монгол дээл

урт хормойтой, бүсэлж өмсдөг монгол үндэстний гадуур хувцас, улирлын нөхцөл байдалдаа тохирсон олон төрөлтэй бөгөөд өвөл цагт өмсөхийг нэхий, үстэй дэлгэрэнгүй...