МИС I
/ ургамал /

Бөөрөнхийдүү, нарийхан хэлбэртэй, амт гашуун нэгэн зүйл жимс.

Ижил үг:

МИС II