МИТАХ
/ хуучирсан /

Ухрах - Та бүгдээр дайсны зүг амиа орхин алалд, нэгэн алхам бүү митагтүн (бүү ухрагтүн). дэлгэрэнгүй...