МИШИЛЗЭХ

Дахин дахин инээмсэглэх байдал үзүүлэх - Байн байн мишилзэн инээж их л баясгалантай байлаа. дэлгэрэнгүй... гэрэвшингүй мишилзэх (гэрэвшсэн янзтай инээмсэглэх).