МИЧИД
/ зурхай /

Сарны зурхайн хорин найман одны нэг: мичид тохиох (мичид гэрэлтэх) - Мичид шүргэх Алтай, миний дэлгэрэнгүй... З.Гүнсэн. Мичид шүргэх Алтай.