МИСС

1. Европын зарим оронд гэрлээгүй бүсгүй хүнийг хүндэтгэн дуудах үг;


2. Гоо бүсгүйн тэмцээнд амжилттай оролцсон өргөмжлөл хүртэгчид олгох цол.