МИСТЕР

1. Соёлтой, боловсон эр;


2. Бялдаржуулах урлагийн тамирчин.