МАНХАН

1. Хайрхаг, элс ихтэй гүвээ газар, элс - Манхны тоосыг хөдөлгөөд байна аа, магнай халзангийн минь дөрвөн дэлгэрэнгүй... ААЗ., манхны орой (элсэн гүвээ, толгодын орой), манх ихтэй газар (элсэн толгод ихтэй газар) - Говь тал, манх дов болон уулын шугуйгаар бусад амьтны нүх, чулууны завсар, ганга зэрэгт амьдарна. Амьтны зурагт толь., манхан толгод (элсэн толгод), элсэн манхан (элсэн овоо толгод) -  Өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., эрэг манхан [хоршоо] (эрэг болон элсэн овоо толгод), манханд явах хүний хөл тоостой, муушаан ховлох хүний хэл өргөстэй [зүйр цэцэн үг] (аливаа муу явдал эхнээсээ мэдэгдэнэ гэсэн санаа), манх газар цутгасан ус, мунхаг хүнд хэлсэн үг [зүйр цэцэн үг] (элсэнд ус хийгээд ч нэмэргүй, тэнэг хүнд үг хэлээд ч ашиггүй гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Манх адил овоорсон зүйл: манх тариа (үр тариаг манх адил нуруулдан овоолсон нь).

Ижил үг:

МАНХАН