МАНХАГ

Илэг, бөсөөр хийсэн эм агуулах хуниастай таарцаг сав, эмийн уут: манхагт хийх (эмийн уутанд дэлгэрэнгүй...