МАНХИН :
/ амьтан /

манхин галуу (нэг зүйл цагаан галуу).