МАНХЛАС
/ амьтан /

Ууль болон хараацайтай төстэй, цагаан өнгөтэй шувуу.