МАНХГАР

1. Магнай өргөн, түхийсэн байдал: манхгар дух (а. Магнай өргөн, түнхгэр дух; б. Халзан байрын дух; в. дэлгэрэнгүй...


2. Халзандуу;
3. Манхар.