МАНХАЙХ

1. Үүрийн гэгээ орох: үүр манхайх (үүр цайх), сар манхайтал мандах (сарны гэрэл дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Үс халцарч магнай нь ил гарах - Манхайсан дугуй цагаан хүүхэн болсон байна шүү. Ж.Пүрэв. дэлгэрэнгүй...

үүр манхайх үүр цайх
сар манхайтал мандах сарны гэрэл орчин тойрныг гэрэлтүүлэх
манхайн улайх улааран харагдах