МАНХАР

Толгой, нүд, ам орчим бүрэн цагаан үс ургасан халзан зүс: манхар үхэр (толгой, нүд, ам орчмоороо дэлгэрэнгүй...

манхар үхэр толгой, нүд, ам орчмоороо цагаан үстэй, халзан үхэр
манхар халзан мал, амьтны толгой, нүд, ам орчмоороо цагаан үстэй, халзан зүсэм