МАНХАГЛАХ

Манхагт агуулах, хийх - Шавь нь надад цай хийж өгөөд багшийнхаа эмүүдийг манхаглав. дэлгэрэнгүй...