МАЛТУУШЛАХ

Өвс шарилжийн үр намар үндэслэх: өвс шарилж малтуушлах (өвс шарилж намар дэлгэрэнгүй...