МАГЖГАР

Хүзүүгээ хүчилсэн мэт гүлдгэр байдал - Жанцангийнхныг нүүлгэхээр ирсэн магжгар Самбуу, мөн Шаравын хүү Нямбуу дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.