МАГАГТАХ

1. Магаг өвчин тусах;


2. Магаг өвчний шинж тэмдэг илрэх: үхэр магагтах (а. Үхэр магаг өвчин тусах; б. Үхэрт магаг өвчний шинж тэмдэг илрэх).