МАГАД

1. Лавтай, гарцаагүй, үнэн - Малгайн орой нь адилхан байна, магад хүү минь ирэв үү дээ. дэлгэрэнгүй... магад адилтгал [хуучирсан] (нотолсон адилтгал), магад үзүүлэх [хуучирсан] (тусдаа хоёр үзэгдлийг адилтгахдаа үлгэр болдог зүйлийг урьд нь өгүүлэн магтах арга), магад тэмдэглэл [хуучирсан] (Дундад улсын хаан нэг бүрийн ноёрхлын үе дэх чухал, түүхэн хэрэг явдлуудыг оны дарааллаар нь тэмдэглэсэн бичиг), магад үхэхээ мэдэвч, маргааш үхэхээ мэдэхгүй [зүйр цэцэн үг ] (цаашдын ирээдүйгээ мэдэх авч, ойрын үед болох зүйлээ урьдчилан мэдэхгүй г‎эсэн санаа);


2. Болзошгүй, магадгүй - Эрдэнэ өдийд эхнэртэй, бас хүүхэдтэй болсон ч байж магад. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг дэлгэрэнгүй... магад үнэн (үнэн байж болох юм гэсэн санаа) - Эгиймаа магад инээмсэглэсээр л суугаа даа. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., магад гарах [хуучирсан] (шашны ёсонд гэлэн санваар сахиж тойн болох), магад гарахын тэмдэг [хуучирсан] (а. Лам болоход харьяа газраас өгсөн тэмдэгт бичиг; б. Гэрээс гарсны тэмдэг болох хувцас хунарын зүйл), магад дээдсийг олж нөхөрлө, муу явдалтнаас насад холд [зүйр цэцэн үг] (сайн хүнтэй найзлах, муу явдалтнаас хол бай г‎эсэн санаа), сайнаас магад нь олон, муугаас худал нь олон [зүйр цэцэн үг] (аливаа зүйл өөрт тохирсон арга хэрэгсэлтэй гэс‎эн санаа).

магад адилтгал нотолсон адилтгал
магад үзүүлэх тусдаа хоёр үзэгдлийг адилтгахдаа үлгэр болдог зүйлийг урьд нь өгүүлэн магтах арга
магад тэмдэглэл Дундад улсын хаан нэг бүрийн ноёрхлын үе дэх чухал, түүхэн хэрэг явдлуудыг оны дарааллаар нь тэмдэглэсэн бичиг
магад үхэхээ мэдэвч, маргааш үхэхээ мэдэхгүй цаашдын ирээдүйгээ мэдэх авч, ойрын үед болох зүйлээ урьдчилан мэдэхгүй гэсэн санаа
магад үнэн үнэн байж болох юм гэсэн санаа
магад гарах шашны ёсонд гэлэн санваар сахиж тойн болох
магад гарахын тэмдэг а. Лам болоход харьяа газраас өгсөн тэмдэгт бичиг; б. Гэрээс гарсны тэмдэг болох хувцас хунарын зүйл
магад дээдсийг олж нөхөрлө, муу явдалтнаас насад холд сайн хүнтэй найзлах, муу явдалтнаас хол бай гэсэн санаа
сайнаас магад нь олон муугаас худал нь олон аливаа зүйл өөрт тохирсон арга хэрэгсэлтэй гэсэн санаа