МААЖУУРТАХ

1. Маажуур өвчин тусах, маажууртай болох: хүүхэд маажууртах (хүүхдэд маажуур өвчин тусах);


2. Маажуур өвчний шинж тэмдэг илрэх.