АНАВАС
/ амьтан /

Өехий шаравтар, бие ногоовтор загас, загалмайн бүтсэн байдал бусад загаснаас өөр тул уснаас гарч амьсгалж чаддаг хоёр дэлгэрэнгүй...