АНАГААГЧ

Анагаах, эдгээх чадвар бүхий юм - Хурдан анагаагч эмнэлгийг өргөтгөн дэлгэрүүлэв. Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., анагаагч эм (өвчнийг илааршуулдаг эм).

анагаагч эм өвчнийг илааршуулдаг эм
анагаагч уран

онгоцны хагарсан завсар газрыг нөхөн сэлбэх хүн