АНАГААШГҮЙ

Анагааж чадахгүй, эмчилж дийлэхээргүй.