АНАГ I

Хоёр талаас нь уул шахсан ам, явцуу хавцал, мухартаа уудам газар: анаг газар (цаанаа уужим хөндий дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АНАГ II

АНАГ III