ЛУУС II:
/ амьтан /

луус хулгана (шар хүрэн өнгөтэй, хөнөөл ихтэй нэг зүйл хулгана; бор харх), луус дэлгэрэнгүй... [амьтан] (гүчгэр).

Ижил үг:

ЛУУС I

ЛУУС III