ЛИРЛЭГ
/ амьтан /

Янз байдал нь үхэртэй адилавтар болоод биедээ барсын бидэртэй, гиншиж гингэнэх мэт дуугардаг гэж эртний үлгэр домогт дэлгэрэнгүй...