ЛИСЭЭ
/ ургамал /

1. Гүйлс мэт иштэй нэг зүйл жимсний мод;


2. Уг модны жимс.