ЛИТ II

Хонд, улаан, ягаан будаг.

Ижил үг:

ЛИТ I