ЛИЦЕЙ

1. Эртний грекийн гүн ухааны сургууль;


2. Тусгай сургалт бүхий ерөнхий боловсролын сургууль;
3. Хаант Орос улсад гол төлөв тайж язгууртны хүүхдийг сургаж, дээд зиндааны төрийн түшмэдийг бэлтгэдэг сонгомол сургууль.