ЛИЦЕНЗ

Ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахыг албан ёсоор зөвшөөрсөн баримт бичиг: ашиг малтмалын лиценз (ашигт дэлгэрэнгүй...