ЛОВ I:

лов олс (ширхгийг нь авч дээд зэргийн нэхмэлийн түүхий эд болгодог олон наст өвслөг ургамал).

Ижил үг:

ЛОВ II