ЛОВИЛ
/ ургамал /

Халуун, дулаан оронд ургадаг, хонхтон овгийн өвслөг сөөглөг ургамал.