ЛОВОН

1. Бурхны шашны ёсонд ямар нэгэн дацан, хурал номын үйлийг эрхлэн удирдах хүний албан тушаал;


2. Удирдаж зааварлах багш: ловон лам (багш лам) - Ловон лам зовхи нь буусан нүдээ үл мэдэг нээж гараараа зангаж дуугаа хураан дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.