ЛОВХ II

Арван хоёроос арван дөрөвдүгээр зууны монголчуудын бүтээсэн хүн чулуу.

Ижил үг:

ЛОВХ I