ЛОВШ

1. Гахайн хэвтэр - Ахуй гэр нь гахайн ловш мэт, ам уруул нь тэмээний ам мэт. Олон зүйлийн сургаал шүлэг домог ба ерөөл зэргийн ном дэвтэр;


2. Хог новш: ловш зөөх (а. Хэрэгтэй, хэрэггүй олон юм авч явах; б. Хэрүүл шуугиан, хэрэг зарга, дэлгэрэнгүй...
ловш зөөх а. Хэрэгтэй, хэрэггүй олон юм авч явах; б. Хэрүүл шуугиан, хэрэг зарга, яршиг төвөг гаргах
ловшоо чирэх а. Лай новшоо чирэх; б. Нүүрээ барах
ловшийн амьтан а. Яршигтай хүн; б. Муу муухай, хүнд жигшигдмээр хүн; в. Гахай