ЛОГ I

Хог: лог новш [хоршоо] (хог новш).

Ижил үг:

ЛОГ II