ЛОГИК

1. Сэтгэхүйн жам ёс;


2. Учир шалтгааны ухаан: учир зүй - Хэлж сурчихсан юмаа хэвлэлд дандаа тэгж бичээд заншчихсан юмаа гэж зөвтгөх ёс “логик” гэдэг учир дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан., логик сэтгэхүй (танин мэдэхүйн явцад голдуу ухагдахуунаар сэтгэж хэрэг бодисын мөн чанар, жам ёсыг илэрхийлэх сэтгэхүйн ажиллагаа), логик утга зүй (учир шалтгаан, нөхцөлт утга зүй), логик үр дагавар (зайлшгүй үр дагавар).

логик сэтгэхүй танин мэдэхүйн явцад голдуу ухагдахуунаар сэтгэж хэрэг бодсын мөн чанар, жам ёсыг илэрхийлэх сэтгэхүйн ажиллагаа
логик утга зүй учир шалтгаан, нөхцөлт утга зүй
логик үр дагавар зайлшгүй үр дагавар