ЛОГОО

Алт мөнгө хийж, хайлуулах сав; галд тэсвэртэй шавраар хийнэ: логооны амсар (алт мөнгө хайлуулдаг шавар савны амсар), дэлгэрэнгүй...

логооны амсар алт мөнгө хайлуулдаг шавар савны амсар
логооны ёроол алт мөнгө хайлуулдаг шавар савны ёроол