ЛОГШ II

Шидэж оёсон оёо, хол зайтай ширээс.

Ижил үг:

ЛОГШ I