ЛОГШИХ I

Эсгий бөс зэргийг хол хол хөшиж хатган бүдүүлэг оёх: бамбай ловших (эсгий, шир зэргээр хийсэн бамбайг дэлгэрэнгүй...

бамбай ловших эсгий, шир зэргээр хийсэн бамбайг бөхлөн оёх
дээл ловших дээл хавах
Ижил үг:

ЛОГШИХ II