ЛОГШ I

1. Гахай өвс дэвсэж хэвтсэн газар - Дагалдаа их цэргийг авч түүний үүр ловш, эм үрийг арилга хэмээв.дэлгэрэнгүй...


2. Хог новш.

Ижил үг:

ЛОГШ II