ЛОВОЛС
/ ургамал /

Чоно хортон овгийн олон наст сөөглөг ургамал.