ЛИТЕР

Тээврийн хэрэгслийн урьдчилсан төлбөрт зорчих тасалбар: литер бичүүлэх (зорчих тасалбар дэлгэрэнгүй...