ЛИС
/ ургамал /

Лисээ; жимс нь амттайхан, гүйлсний адил иштэй, нэгэн зүйл жимсний мод; чавга - Хааны гараас хишиг хүртэж байдаг дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён.