ЛАРВАГАР

1. Юмны дээд бие сарвагар, далбагар;


2. Юмны ам амсар урвагар дарвагар: ларвагар амтай (дарвагар амтай).