ЛАРЖААРХАГ

Ихэд ларжаа татдаг, ларжаа ихтэй: ларжаархаг хүн (юм л бол их зан гарган маяглаж байдаг хүн).