ЛАРЖАА

Хүний үг яриа, хөдлөл байдал дээрээ маяг намба гаргаж, ямбалж сондуулах байдал: ларжаа гаргах (үг дэлгэрэнгүй...

ларжаа гаргах үг яриа, хөдлөл байдалдаа илүүц дэмий ямбархах ба ихэмсэг дүр үзүүлэх
ларжаа татах ларжаа гаргах
гэлэн ламын ларжаа их, гэдгэр ноёны намба их хэргэм зэрэг олсон бага хүний их зан гаргахыг шоглосон хэллэг